Rổ xoong nồi có khay ray thường

Rổ xoong nồi có khay ray thường

Mã sản phẩm: DSPTJ007E1, DSPTJ007P1. DSPTJ007B1, DSPTJ007F1, DSPTJ007A1, DSPTJ007H1

Giá: 930.000 đ/bộ